Kinderen met LongCovid
Alle kinderen hebben recht op een positieve toekomst
 

H8: Hoe verloopt long covid?


Long covid kent verschillende oorzaken en daarmee is ook het verloop individueel. De kans op herstel is groter als de klachten nog maar kort bestaan dan wanneer
deze langdurig ( >1 jaar) aanhouden. De klachten variëren van mild en “kortdurend” (enkele maanden) tot zeer ernstig, invaliderend en chronisch.

Ook kan er sprake zijn van een terugval als men over zijn of haar grenzen gaat. Maar een terugval kan ook optreden na een herinfectie met covid. Soms kunnen ook andere infecties zorgen voor een terugval. Bij bijna alle patiënten, ook kinderen, treedt verslechtering op als zij over hun grenzen gaan. Vaak is de energie beperkt. Ook een hele kleine activiteit, zoals douchen of haren kammen, kan al te veel zijn. Verslechteren kan ook spontaan.


Dit heet PEM een afkorting van Post-Exertionele Malaise. Soms wordt dit PENE of PESE genoemd. Zie geel kader hierna en visueel schema aan het eind van deze brochure. Kinderen kunnen ook last van PEM hebben. Afhankelijk van de ernst van de ziekte kunnen zij vaak niet of niet meer volledig naar school. Kinderen die wel deels belastbaar zijn, zijn gebaat bij maatwerk. Zoals werkvermindering, thuisonderwijs of digitaal onderwijs.


Long covid heeft logischerwijs veel invloed op de levens en ontwikkeling van kinderen. Zij zijn verminderd, of niet belastbaar. Deze beperkingen belemmeren kinderen ernstig in hun lichamelijke, cognitieve, mentale en sociale functioneren. Laat kinderen merken dat ze geloofd worden, dat ze niet alleen zijn en dat er aan ze gedacht wordt. Denk als school bijvoorbeeld aan een attentie, zoals een kaartje uit de klas of fotoshop het zieke kind in een klassenfoto als die niet aanwezig is. Overweeg eventueel Stichting long covid als doel voor de jaarlijkse sponsorloop als er kinderen, ouders of personeel op school zijn met long covid.

 
 
E-mailen
Info