Kinderen met LongCovid
Alle kinderen hebben recht op een positieve toekomst
 

H13: Hieronder een lijst van onderzoek naar long covid bij kinderen

Het is belangrijk dat er veel data verzameld wordt zodat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak van long covid bij kinderen en jongeren. Alleen dan komen we meer te weten over het mechanisme achter de aandoening, een antwoord op de vraag waarom het ene kind of jongere wel getroffen wordt door long covid en anderen niet én als we een oorzaak vinden kan er hopelijk ook een behandeling tot stand komen.


Op dit moment zijn dit de bij ons bekende lopende wetenschappelijke onderzoeken:


  1. POCOS (Post-COVID Syndrome in children) onderzoekt het klachtenpatroon, de risicofactoren en de onderliggende oorzaak van post-COVID syndroom bij kinderen. Dit doen de onderzoekers met vragenlijsten en onderzoeken naar biomarkers, het afweersysteem, microbioom en de fysieke fitheid. Aanmelden kan via: pocos@amsterdamumc.nl.
  2. VINCERO onderzoekt het effect van vaccinatie op kinderen met long covid. Middels vragenlijsten onderzoeken zij of kinderen met long covid tussen de 12 en 18 jaar oud een verbeterde fitheid ervaren na een vaccinatie.
  3. COPP Studie onderzoekt de klachten en het herstel van de kinderen die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis waren. Of kinderen die MIS-C hadden.
  4. GRIP studie onderzoekt of er een genetische aanleg aan de basis ligt om MIS-C of POST-COVID klachten (long covid) te ontwikkelen. Daartoe nodigen ze kinderen uit die dit hebben gehad. Daarnaast nodigen ze ook kinderen uit die weinig klachten hebben gehad na een corona infectie (controle). De reden hiervoor is dat ze deze groepen hierdoor beter kunnen vergelijken.
  5. https://www.covidkids.nl/recopp/ :Onderzoek naar de duur van beschermende immuniteit, het risico op herinfecties, en de invloed hiervan op de gezondheid.
  6. Alle gesubsidieerde studies van ZonMw op een rij bij: ZonMw 
 
E-mailen
Info