Kinderen met LongCovid
Alle kinderen hebben recht op een positieve toekomst
 

H12: Zorgelijke ontwikkelingen m.b.t. long covid bij kinderen


 • Geen registratie of voorlichting in Nederland, dus onvoldoende bekendheid en (h)erkenning.
 • Amper tot geen biomedisch onderzoek naar oorzaak, preventie en behandeling long covid. Het weinige biomedische onderzoek wat er is, wordt vaak privé gesubsidieerd via patiëntengroepen en crowdfunding.
 • Artsen die geen link leggen met de infectiegeschiedenis, er niet naar vragen en denken dat covid ‘een griepje’ is.
 • Kinderen naar huis sturen met mededeling dat er ‘niks’ gevonden is en dat klachten psychisch of psychosomatisch zijn (‘tussen de oren zitten’). Afwijkingen gevonden in wetenschappelijk onderzoek zijn niet te detecteren met reguliere standaard testen via huis- en kinderarts.
 • Niet weten wat te doen met aanhoudende klachten bij kinderen en geen of verkeerde adviezen geven door kennisgebrek. Bijvoorbeeld bewegingstherapie bij een kind met POTS en/ of PEM.
 • Geen symptomatische behandeling aanbieden. Er zijn veel klachten die aangepakt kunnen worden. Zoals o.a. POTS, hoofdpijn, maag- darmproblemen en slaapproblemen.
 • Long covid klachten afwijzen en toeschrijven aan een voorliggende aandoening. Niet alleen gezonde kinderen krijgen long covid.
 • Nieuw OMT beleid waarin testen en isoleren niet meer hoeft. Het OMT zegt overigens: ’thuisblijven bij alle klachten door luchtweginfecties’ wat veelal onbekend is binnen het onderwijs. Men denkt nog te vaak dat een kind met klachten door een covid besmetting naar school mag. Dit is niet het geval. Zie ook de recent aangenomen motie van Christen Unie en CDA, N. Drost en J. van den Berg.
 • Van alle infecties leidt nog steeds 10% tot long covid.


Gevolgen:


 • Veel stress bij gezinnen met een (ernstig) ziek/ ziek jong kind door bijvoorbeeld niet kunnen werken (door de intensieve zorg die aan het kind gegeven moet worden) en wegens strijd met instanties binnen zorg en onderwijs in relatie tot erkenning van de ziekte en het krijgen van passende hulp.
 • Het risico dat de ziekte weer opleeft of verslechtert bij kinderen die wel (deels) naar school kunnen als ze opnieuw besmet raken.
 • Helaas zien we dat gebrek aan kennis van long covid soms leidt tot oneigenlijke meldingen bij Veilig Thuis door scholen en artsen. Dit is een zorgelijk signaal en dit is aan het ministerie van VWS, de politiek en de ombudsman doorgegeven. Dit is ook uitgesproken door het MIT in haar rapport ‘Maatschappelijke gevolgen van long covid’ onder 3.3.4. Als  er gedreigd word met Veilig Thuis neem dan gelijk contact op met BVIKZ ook C-support kan bijstaan.

 

 
 
E-mailen
Info