Kinderen met LongCovid
Alle kinderen hebben recht op een positieve toekomst
 

H11: Preventie

 

De enige manier om long covid te voorkomen is om geen, of niet opnieuw, covid krijgen. Het gebrek aan voorlichting, en dus kennis over long covid, maakt dat mensen weinig nut zien in preventie. Immers, de acute fase lijkt minder ernstig te verlopen dan in het begin en van long covid weet men weinig. Dit brengt veel problemen voor patiënten met zich mee. Hulpverleners, scholen, artsen, familie en vrienden hebben weinig begrip voor de ernst van de aandoening en daarmee
voor de zieke patiënt.


Covid is zeer besmettelijk. Ook na vaccinatie raak je vaak nog besmet en je kunt covid steeds weer krijgen. Je afweer tegen covid (na vaccin of besmetting) werkt maar tijdelijk en het virus muteert steeds. Mondkapjes werken zeer goed, minimaal FFP2/ N95 maskers die goed aansluiten en op de juiste wijze worden gedragen. De ‘blauwe lapjes’ beschermen minder goed. Covid zit niet alleen in dikke druppels maar ook in de kleine deeltjes, de zgn. ‘aerosolen’, die zich wijd kunnen verspreiden en in de lucht kunnen blijven hangen. Binnenshuis kunnen tijdens festiviteiten grote aantallen mensen besmet raken. Goede ventilatie en filtratie van de binnenlucht, middels bijvoorbeeld HEPA filters, is erg belangrijk om de kans op besmetting te verkleinen.


Er moet meer rekening gehouden worden met kwetsbaren en eigenlijk iedereen die meer preventie wenst en geen (long) covid wil oplopen. Dat geldt ook voor personeel. Het is belangrijk dat scholen actief beleid voeren om preventie en preventiemaatregelen te normaliseren. Zolang de overheid geen maatregelen verplicht wil dat niet zeggen dat preventie ontmoedigd moet worden. De keuze voor het dragen van bijvoorbeeld mond-neusmaskers moet gerespecteerd en
genormaliseerd worden en dus besproken (i.v.m. pesten en uitsluiten). En natuurlijk thuisblijven, als je weet dat je covid hebt, tot je beter bent, om anderen te beschermen.


Het ministerie van VWS adviseert: ‘als je ziek bent, blijf je thuis’. Dat geldt voor klachten bij alle luchtweginfecties. Scholen moeten er rekening mee blijven houden dat leerlingen soms thuis lessen zullen moeten maken en zich dus voorbereiden door bij voorkeur een online programma beschikbaar te hebben, dat thuis ingezet kan worden. Zie hiervoor ook de adviezen van het MIT onder 3.3.4. en de recent aangenomen motie van de Tweede Kamer om veel actiever uit te dragen
aan scholen en werkgevers: 'bij luchtwegklachten blijf je thuis.

 

 
 
E-mailen
Info