Kinderen met LongCovid
Alle kinderen hebben recht op een positieve toekomst
 

H6: Hoeveel kinderen hebben long covid?


Er is geen registratie van long covid in Nederland. In het buitenland is er wel registratie en er zijn diverse onderzoeken. De extrapolatie van cijfers van het ONS uit de U.K. (CBS in Groot Brittannië) geeft een schatting van ongeveer 15.000 kinderen van 2-16 jaar die nu te maken hebben (gehad) met long covid.

De kans op long covid lijkt toe te nemen met de leeftijd. De schatting is nu, dat er ongeveer 24.000 jongeren van 16 tot 24 jaar te maken hebben (gehad) met long covid.


Op basis van diverse onderzoeken van het C - Support, RIVM en Lifelines, zouden er nu ongeveer 300.000-900.000 mensen (alle leeftijden) long covid klachten hebben (gehad). Bijna 90.000 mensen zijn al langer dan één jaar (ernstig) ziek. Long covid klachten worden vaak niet herkend of erkend, zo ook bij kinderen. Het gaat dan ‘al een poosje niet lekker’ met een kind sinds covid. Klachten worden ook vaak op andere oorzaken gegooid. Dat ‘door bikkelen’ met klachten verkleint echter de kans op herstel.


Ook is het nog niet bekend wat covid ongemerkt bij mensen op lange termijn kan aanrichten (zoals bijvoorbeeld een toename van de kans op diabetes en hart- en vaatziekten). Er is in Nederland maar één Post Covid poli voor kinderen: POCOS (mede een studie) in het UMC Amsterdam. Deze draait door artsen naast hun reguliere eigen werk. Ook POCOS kan kinderen nog niet behandelen. Zij diagnosticeren en adviseren als dat niet bij de eigen kinderarts lukt, want diagnostiek in de eigen regio heeft voorkeur. De handreiking van POCOS aan kinderartsen is momenteel verouderd en er volgt een update.


Niet alle huis-, jeugd- en kinderartsen zijn voldoende op de hoogte van long covid bij kinderen. En er is behoefte aan bijscholing. Goed om te weten: ‘C - Support’ geeft ook voorlichting en bijscholing over long covid aan patiënten en artsen. Het bestaan van C - Support is niet altijd bekend bij patiënten. Wij adviseren ouders om zich altijd aan te melden bij C - Support zodat kinderen daar beter in beeld komen.

 
 
E-mailen
Info